Naša spoločnosť Engineering Pride Europe je generálny zástupca pre Európu, popredného Ruského výrobcu vrtných zariadení, spoločnosti Pride Engineering Company.

Our company Engineering Pride Europe is the general representation for Europe, a leading Russian drilling equipment manufacturer, the Pride Engineering Company.